Çok sayıda eczane kapısına kilit vururken, eczacılık fakülteleri de alarm veriyor!

Eczacılar, Türkiye genelinde ilaç fiyat kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları ve ekonomik problemler yaşadıkları gerekçesiyle iş bırakacaklarını açıklarken, eczacılık fakültelerinin faaliyet raporları eczacılık eğitiminde de sıkıntılar olduğunu ortaya çıkardı. 

ÖĞRETİM ELAMANI YOK

Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın ismini taşıyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin faaliyet raporunda; “Fakültenin kimi ana bilim kısımlarında öğretim elemanına sahip olmadığı ve bilimsel toplantı düzenleme konusunda yetersiz kaldığı” belirtildi. Raporun kıymetlendirme kısmında ise “Fakültemize kayıt yaptırtan öğrenci sayısının her geçen yıla oranla artması, başta fiziki altyapı olmak üzere birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır” tespitine yer verildi. 

Benzer tespitlerin yer aldığı Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin faaliyet raporunda yer alan “Ülkemizde eczacılık fakülteleri ortasında az sayıda bulunan ilaç AR-GE merkezinin kurulması, fakültemizin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Lakin fakültedeki fiziki kapasite yetersizliği, fakülte sayılarının süratli ve denetimsiz biçimde artıyor olması da bu güç ve fırsatı zayıflatmaktadır” sözler dikkat çekti. 

BARINMA SORUNU

Raporda öğrencilerin barınma sorunu “Fakülte öğrencilerinin yerleşke içerisinde yurt/barınma ve toplumsal tesis gereksinimlerine yanıt veren ünitelerin olmaması” kelamlarıyla anlatılırken, teknik altyapı eksikliğinden de “Öğrenci kullanımına uygun, daima açık bilgisayar laboratuvarları bulunmuyor” formunda kelam edildi. 

‘LABORATUVAR KURULAMADI’

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin raporunda da “fakültenin kendisine ilişkin bir binasının bile olmadığına” dikkat çekildi. “Lisansüstü eğitim programlarının da kâfi seviyede faaliyete geçmediğine işaret edilen raporda, özetle şu tespitlere yer verildi:

“Alanında uzman akademik işçinin sayısının artırılması gerekmektedir. Eczacılık fakültesinin her geçen yıl öğrenci sayısının arttığı göz önüne alınarak, kendisine ilişkin bir binasının olması gerekmektedir. Fakültemize ilişkin bir binanın olmaması nedeniyle öğretim üyeleri muhtaçlık duydukları araştırma laboratuvarlarını kuramamaktadır. Bu durum öğretim üyelerinin bilimsel çalışma yapma motivasyonlarının düşmesine neden olmaktadır.”

Yorum yapın