Müzik meslek birliklerinden ‘Zeytinli Rock Festivali’ yasağına reaksiyon: ‘Hepimizin müziğin birleştirici gücüne gereksinimi var’

Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasının yankıları sürüyor. Bir küme Burhaniyeli evvelki gün Burhaniye Kaymakamlığı’nın kararını protesto ederken dün de tüm müzik meslek birlikleri her türlü yasakçı zihniyete karşı ortak bir açıklamada bulundu.

‘AĞIR İTHAMLAR’

MSG İdare Şurası Bas¸kanı Ferhat Göçer, MESAM İdare Konseyi Bas¸kanı Recep Ergül, MÜYAP İdare Heyeti Bas¸kanı Bülent Seyhan VE MÜYORBİR İdare Heyeti Bas¸kanı Burhan S¸es¸en imzalı bildiride şu tabirler kullanıldı:

“Pandemi kısıtlamaları nedeniyle olağana dönmekte zorlanan müzik kesimi s¸imdi de yasaklamalar ve pürüzlerle gayret etmek zorunda kalıyor. Son devirlerde bazen bayan solistlerin kıyafetleri, bazen etnik lisanların kullanımı, bazen politik farklılıklar çogˆunlukla da halkın örf ve adetlerine terslik, hatta müzik işçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan agˆır ithamlar münasebet gösterilerek şenliklerin ve konserlerin yasaklandıgˆına şahit oluyoruz.

Ülkemiz çok kritik bir periyottan geçiyor. Ekonomik zorluklar ve pandemi, müzik yaratıcılarının kos¸ullarını bu derece zorlamıs¸ken bir de soyut münasebetlere dayanan yasaklar yalnızca müzisyenlerin degˆil, hayatını bu bölümden kazanan müzik işçilerinin ve şenlikleri heyecanla bekleyen yüz binlerce müzikseverin de magˆdur olmasına yol açıyor.

Etkinligˆin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak yerine iptal etme kararı alan Burhaniye Kaymakamlıgˆı’na sesleniyoruz: Sizi, şenlikte sahne alacak binlerce müzik işçisini ve ailelerini, konserlerden konutuna ekmek götüren kesim biles¸enlerini, şenliği dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düs¸ünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz.”

Yorum yapın